Pracownik biurowy z językiem niemieckim
Nr ref.: 17/2018
Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska:
• Kompleksowa obsługa pracowników firmy przebywających w Niemczech;
• Nadzór nad niezbędną dokumentacją pracowniczą (rozliczenia miesięczne, ewidencja czasu pracy, wystawianie zaświadczeń do urzędów i instytucji);
• Kontakt z urzędami i instytucjami niemieckimi;
• Koordynacja zakwaterowań pracowników w Niemczech.

Wymagania:
• Doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w administracji oraz pracy z dokumentacją niemieckojęzyczną);
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (B2/C1) warunek konieczny!
• Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
• Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie;
• Samodyscyplina i bardzo dobra organizacja pracy;
• Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

• Pracę na cały etat;
• Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych;
• Przyjazną i otwartą atmosferę pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez WROSYSTEM Deutschland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dn. 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
• przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
• respektujemy Twoje prawa do:
• dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
• Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
• Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
• Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.