Samodzielny/a Księgowy/a
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: 03/2019

Obowiązki:
• Wystawianie faktur sprzedaży w systemie finansowo-księgowym;
• Ewidencja dokumentów sprzedażowych, zakupowych, wyciągów bankowych, poleceń księgowania w systemie finansowo–księgowym (pełne księgi);
• Uzgadnianie sald rozrachunków, monitorowanie płatności;
• Udział w projektach dotyczących rozbudowy systemu finansowo-księgowego oraz standaryzacji procesów;
• Udział w pracach w zakresu controllingu, analiz i budżetowania;
• Współpraca z innymi działami firmy w kwestiach finansowo – księgowych;
• Przygotowywanie zestawień;

Wymagane kwalifikacje:
Doświadczenie w ewidencji dokumentów na pełnych księgach i analizie zapisów księgowych – warunek konieczny!
• Praktyczna znajomość Excel - a;
• Doświadczenie w obsłudze oprogramowania COMARCH Altum oraz Symfonia;
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego;
• Dokładność i skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Oferujemy:
• Odpowiedzialne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie;
• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rachunkowości i finansów;
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
• Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę w pracy;
• Atrakcyjne wynagrodzenie;

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
• przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
• respektujemy Twoje prawa do:
• dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
• Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
• Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
• Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.