testsd
sdsdsd
 • Budowa nowych instalacji elektrycznych
 • Modernizacja istniejących instalacji
 • Montaż rozdzielnic elektrycznych
 • Przyłącza elektryczne
 • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów przemysłowych oraz biurowych
 • Oświetlenie LED
 • Kompleksowy montaż instalacji elektrotechnicznych w budynkach mieszkalnych
 • Montaż i rozruch urządzeń do procesów technologicznych
 • Naprawa uszkodzonych instalacji elektrycznych
 • Przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych
 • Dozór elektryczny
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Pomiary elektryczne
 • Planowanie
 • Pomiary kamerą termowizyjną
 • Modernizacja istniejących szaf sterowniczych
 • Montaż automatycznych linii produkcyjnych
 • Serwis