12
Lat w branży elektrycznej
61
Ilość zrealizowanych projektów
237
Obecnie zatrudnionych pracowników
10 321 675€
Obrót firmy w 2018r.