12
Lat w branży elektrycznej
73
Ilość zrealizowanych projektów
298
Obecnie zatrudnionych pracowników
10 321 675€
Obrót firmy w 2018r.